Gemeente Utrecht

Parkeerdata

Papendorp is een businesspark nabij Utrecht zoals er zoveel zijn. Je kent ze wel, mooi aangelegd, brede straten en veel groenvoorzieningen. Parkeren op straat is niet toegestaan. Dat laatste kan vervelend zijn, zeker als je haast hebt. Ook daarin is Papendorp geen uitzondering. Waarin het zich wél onderscheidt van anderen, is de aanpak van de parkeerdruk. Spotten helpt bedrijven hun parkeerterrein te optimaliseren.

  • Efficiënte benutting van parkeerplekken
  • Up-to-date inzicht in de parkeercapaciteit
  • Tevreden werknemers en bezoekers

Benieuwd naar de parkeerdruk in jouw stad? Wij zoeken pilots.

Minder parkeerdruk met evenveel parkeerplaatsen

Vanwege voortdurende parkeerproblemen is de vereniging Parkeermanagement Papendorp op zoek gegaan naar een passende oplossing en uitgekomen bij Spotten. De vernieuwende oplossing is het delen van elkaars terrein en het verrekenen van ‘gastgebruik’ door middel van nummerbordherkenning. Daarvoor hebben we alle parkeercapaciteit in kaart gebracht, inclusief die van het nabijgelegen sportterrein.

Inzicht in de parkeercapaciteit

Deze ‘realtime’ inzichten in de parkeerdruk op de verschillende parkeerterreinen wordt de werknemers aangeboden via een app. Ook de vrije elektrische laadplekken worden per bedrijf aangegeven. Zo heeft iedereen vooraf inzicht in de drukte om vervolgens een afweging te maken. In de app wordt het openbaar vervoer als alternatief getoond. Bedrijven bepalen overigens steeds zelf hoeveel gastgebruik ze toestaan om te voorkomen dat de eigen medewerkers worden benadeeld. Zo weet iedere werknemer en bezoeker waar hij aan toe is en kan een bewuste keuze gemaakt worden tussen de auto of het OV.

Onderlinge afrekening

De oplossing voorziet tevens in het automatisch onderling verrekenen van het gebruik van elkaars terrein. Nummerbordherkenning maakt dit mogelijk. Een toekomstscenario voorziet ook in een reserveringssysteem, maar daar is nu nog niet voor gekozen.

Parkeerdruk als effectief middel

Door de parkeerdruk inzichtelijk te maken en deze als service via een app aan te bieden, voorkomen we een hoop ergernissen. Werkgevers helpen hun medewerkers zo optimaal bij het maken van mobiliteitskeuzes. Tegelijkertijd biedt het nauwkeurig inzicht in de parkeerdruk en daarmee een kans om het parkeerbeleid beter af te stemmen op de behoeften.

Benieuwd naar de parkeerdruk in jouw stad? Wij zoeken pilots.