Parkeerhandhaving

Met slimme handhavingsoplossingen zorgt Spotten ervoor dat gemeenten hun parkeerbeambten efficiënt en veilig laten werken. Dankzij de innovatieve software van Spotten houden de gemeente, haar bewoners en bezoekers de controle over parkeren in de stad. Hoe we dat doen? Met een vooruitstrevende combinatie van parkeersensoren, camera’s en een handige applicatie, die allemaal met elkaar verbonden zijn.

  • Efficiëntere handhaving
  • Terugdringen van parkeermisbruik
  • Tevreden inwoners

Doordat handhavers continu up-to-date worden gehouden over de parkeersituatie in de stad, kan snel en effectief worden gehandeld bij foutparkeren. De aanwezigheid van parkeersensoren kan bovendien preventief werken. Zo houden we de stad vriendelijk en veilig voor iedereen.

Is wildparkeren een doorn in het oog? Wij zoeken projecten.

Ergernissen door fout parkeren

Boze inwoners die bellen omdat er iemand op een plek staat waar dat niet mag en die vinden dat de gemeente er te weinig aan doet. Vooral bij gehandicaptenparkeerplekken, laad- en loszones, gebieden met parkeerduurbeperking en elektrische laadpalen vinden regelmatig overtredingen plaats. Dit kan worden voorkomen door een effectieve handhaving.  Zonder de juiste data is dit voor veel gemeenten een moeilijke opgave.

Efficiënt handhaven met unieke parkeertechnologie

Hoe vaak zien we wel niet een auto die, al dan niet met knipperlichten aan, foutief geparkeerd staat? Deze vorm van parkeermisbruik levert gedoe op voor zowel bestuurders als omstanders. De unieke parkeertechnologie van Spotten voorkomt dit soort onnodige situaties. We signaleren met ons netwerk van sensoren en camera’s realtime wanneer er een parkeerovertreding plaatsvindt. Doordat de melding rechtstreeks binnenkomt bij Parkeerbeheer, is handhaving direct mogelijk. Het resultaat is een reductie van misbruik en efficiëntere handhaving, wat de stad voor iedereen prettiger maakt.

Slimme parkeerhandhaving

Met name in drukke steden is de parkeerproblematiek een ergernis van velen. Bewoners hebben last van foutief geparkeerde voertuigen, gehandicapte bestuurders kunnen niet op hun eigen plek staan en laad- en loszones worden als gewone parkeerplaats gebruikt waardoor chauffeurs rondjes gaan rijden of de straat blokkeren. Hier heeft Spotten verschillende efficiënte en kostenbesparende oplossingen voor ontwikkeld.

Parkeerhandhaving toepassingen

Onze slimme software gaat parkeerovertredingen tegen door ze te voorkomen én het parkeerbeleid te handhaven. Spotten biedt uitkomst bij alle vormen van parkeerproblematiek:

Is wildparkeren een doorn in het oog? Wij zoeken projecten.